ГлавнаяИзменение состава должностных лиц эмитента 25.04.14г.

Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00376886

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

 

Поштовий індекс:

65078

Область:

Одеська

Район:

 

Населений пункт:

Одеса

Вулиця:

Генерала Петрова

Будинок:

14

Корпус:

 

Офіс / квартира:

 

Міжміський код та телефон емітента:

0487285921

Номер факсу емітента:

0487285911

Веб-сайт емітента:

www.bulkin.ua.

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

11.12.2012

 

     11.12.2012р. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський коровай" (надалі ПАТ "Одеський коровай") було прийнято рішення (Протокол №2 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.) про зміни у складі посадових осіб емітента, тобто відкликання (звільнення) наявного складу посадових осіб наглядової ради і ревізійної комісії товариства, та обрання (призначення) нових посадових осіб, що увійшли до складу наглядової ради і ревізійної комісії товариства.

Обгрунтування зміни - у зв'язку із виробничою необхідністю.

 

Призначені особи:

1. Посадова особа Член Наглядової ради - юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий урожай"

    Код за ЄДРПОУ юридичної особи 36888079.

    Місцезнаходження: 83086, м. Донецьк, проспект Лагутенка, буд. №13, кабінет №30.

    Призначений Членом Наглядової ради 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів    акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Володіє акціями Товариства у кількості 7 700 943 штук простих іменних акцій, що складають 16,4247% від загальної кількості голосуючих акцій.

    Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

 

2. Посадова особа Член Наглядової ради Моісеєва Ганна Юріївна

    (паспорт серії ВС №945003, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.03.2001р.).

    Призначена Членом Наглядової ради 01.10.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: адміністратор (ТОВ «Телестудія «Астра - ТБ»), спеціаліст відділу кадрів (ТОВ «Телестудія «Астра - ТБ»),  менеджер з персоналу (ТОВ «ТД «Контінент»), менеджер з персоналу (ТОВ «ТД «Квінта»), інспектор з кадрів (ТОВ «АПК», ТОВ «ТК «Урожай»), начальник відділу кадрів  (ТОВ «ТК «Урожай»), провідний спеціаліст з кадрового обліку (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»), начальник відділу кадрового адміністрування (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

3. Посадова особа Член Наглядової ради Прасолова Ірина Володимирівна

    (паспорт серії ВЕ №581773, Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 30.01.2002р.).

    Призначена Членом Наглядової ради 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: учениця в лабораторії (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), змінний технік – технолог (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), дріжжеводом (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), технік – технолог (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), інженер – технолог об’єднання (Донецьке ПО «Хлібпром»),  інженер – технолог І категорії (ТОВ «Тонік»), інженер – технолог (ТОВ «Тонік», ВАТ «Кіровський хлібокомбінат», Асоціація «Донбасхліб»),  змінний пекар – майстер (ВАТ «Кіровський хлібокомбінат»),  заступник директора з технічних питань (ТОВ «Інтер – Донбас»), начальник сектору якості (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

4. Посадова особа Член Ревізійної комісії Горульова Вікторія Миколаївна

    (паспорт серії ВА №333067, виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 12.06.1996р.)

    Призначена Членом Ревізійної комісії 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: бухгалтер бюро обліку касових, фінансово-облікових і кредитних операцій головної бухгалтерії (Орендне підприємство "Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова"), бухгалтер другої категорії бюро обліку касових, фінансово-облікових і кредитних операцій головної бухгалтерії (Орендне підприємство "Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова"), бухгалтер другої категорії бюро обліку касових, фінансово-облікових і кредитних операцій управління обліку господарської діяльності і фінансів комбінату (Орендне підприємство "Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова"), бухгалтер першої категорії бюро обліку касових, фінансово-облікових і кредитних операцій управління обліку господарської діяльності і фінансів комбінату (Орендне підприємство "Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова"), бухгалтер першої категорії бюро обліку касових, фінансово-облікових і кредитних операцій головної бухгалтерії (Орендне підприємство "Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова"), економіст першої категорії планово-економічного бюро банківських операцій фінансового відділу (Орендне підприємство "Макіївський металургійний комбінат ім. С.М. Кірова"), економіст першої категорії планово-економічного бюро банківських операцій фінансового відділу (ЗАТ "Макіївський металургійний завод"), начальник бюро банківських операцій відділу розрахункових операцій (ЗАТ "Макіївський металургійний завод"), заступник начальника відділу розрахункових операцій (ЗАТ "Макіївський металургійний завод"), начальник відділу розрахункових операцій (ЗАТ "Макіївський металургійний завод"), економіст-аналітік (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»), фахівець відділу казначейства фінансово-економічного департаменту (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

5. Посадова особа Член Ревізійної комісії Скоробагата Тамара Миколаївна

    (паспорт серії ВВ №401841, Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області 28.04.1998р.).

    Призначена Членом Ревізійної комісії 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: медичний регістратор ортопедичного відділу (Міськстоматполікліника м. Донецька), бухгалтер – касир (ПП  Слюсарева О.Ю.), головний бухгалтер (ТОВ «Комкрафт»), бухгалтер (ТОВ «Гурманхліб», ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

6. Посадова особа Член Ревізійної комісії Бичкова Світлана Михайлівна

    (паспорт серії ВЕ №856079, Ясинуватським МРВ УМВС України в Донецькій області 12.07.2002р.).

    Призначена Членом Ревізійної комісії 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів  акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: методист кафедри (ПВНЗ «Донецький економіко – гуманітарний інститут»), помічник аудитора (ТОВ «Аудит - АС»), бухгалтер (ЗАТ «АПК – Інвест», ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

7. Посадова особа Голова Наглядової ради - юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий урожай"

    Код за ЄДРПОУ юридичної особи 36888079.

    Місцезнаходження: 83086, м. Донецьк, проспект Лагутенка, буд. №13, кабінет №30.

    Призначений Головою Наглядової ради 11.12.2012р. на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №11/12-2012 засідання Наглядової ради ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Володіє акціями Товариства у кількості 7 700 943 штук простих іменних акцій, що складають 16,4247% від загальної кількості голосуючих акцій.

    Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

 

8. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Скоробагата Тамара Миколаївна

    (паспорт серії ВВ №401841, Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області 28.04.1998р.).

    Призначена Головою Ревізійної комісії 11.12.2012р. на підставі рішення Ревізійної комісії ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №11/12-2012 засідання Ревізійної комісії ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: медичний регістратор ортопедичного відділу (Міськстоматполікліника м. Донецька), бухгалтер – касир (ПП  Слюсарева О.Ю.), головний бухгалтер (ТОВ «Комкрафт»), бухгалтер (ТОВ «Гурманхліб», ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

Звільнені особи:

 

1. Посадова особа Голова Наглядової ради Малишева Ірина Володимирівна

    (паспорт серії ВС № 780318, Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 29.01.2001р.). 

    Звільнена 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 01.10.2012р., складає 2 місяця, 10 днів. 

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт (ТОВ «Хлібпром», ТОВ «ТК «Урожай», ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

2. Посадова особа Член Наглядової ради Моісеєва Ганна Юріївна

    (паспорт серії ВС №945003, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.03.2001р.).

    Звільнена 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 01.10.2012р., складає 2 місяця, 10 днів.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: адміністратор (ТОВ «Телестудія «Астра - ТБ»), спеціаліст відділу кадрів (ТОВ «Телестудія «Астра - ТБ»),  менеджер з персоналу (ТОВ «ТД «Контінент»), менеджер з персоналу (ТОВ «ТД «Квінта»), інспектор з кадрів (ТОВ «АПК», ТОВ «ТК «Урожай»), начальник відділу кадрів  (ТОВ «ТК «Урожай»), провідний спеціаліст з кадрового обліку (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»), начальник відділу кадрового адміністрування (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

3. Посадова особа Член Наглядової ради Прасолова Ірина Володимирівна

    (паспорт серії ВЕ №581773, Кіровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області 30.01.2002р.).

    Звільнена 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 01.10.2012р., складає 2 місяця, 10 днів.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: учениця в лабораторії (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), змінний технік – технолог (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), дріжжеводом (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), технік – технолог (ДВОХП «Кіровський хлібокомбінат»), інженер – технолог об’єднання (Донецьке ПО «Хлібпром»),  інженер – технолог І категорії (ТОВ «Тонік»), інженер – технолог (ТОВ «Тонік», ВАТ «Кіровський хлібокомбінат», Асоціація «Донбасхліб»),  змінний пекар – майстер (ВАТ «Кіровський хлібокомбінат»),  заступник директора з техничних питань (ТОВ «Інтер – Донбас»), начальник сектору якості (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

4. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Скоробагата Тамара Миколаївна

    (паспорт серії ВВ №401841, Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області 28.04.1998р.).

    Звільнена 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 01.10.2012р., складає 2 місяця, 10 днів.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: медичний регістратор ортопедичного відділу (Міськстоматполікліника м. Донецька), бухгалтер – касир (ПП  Слюсарева О.Ю.), головний бухгалтер (ТОВ «Комкрафт»), бухгалтер (ТОВ «Гурманхліб», ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

5. Посадова особа Член Ревізійної комісії Богуцька Інна Анатоліївна

    (паспорт серії ВВ №947545,  Центрально – Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій обл. 07.09.1999р.).

    Звільнена 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 01.10.2012р., складає 2 місяця, 10 днів.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: в.о. інженера (Виконком Сніжнянської міської ради), формовщик з/б виробів (ВАТ «Донецький завод крупнопанельного домобудування»), лаборант (ВАТ «Ясиновський коксохімічний завод»), бухгалтер (ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

6. Посадова особа Член Ревізійної комісії Бичкова Світлана Михайлівна

    (паспорт серії ВЕ №856079, Ясинуватським МРВ УМВС України в Донецькій області 12.07.2002р.).

    Звільнена 11.12.2012р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Одеський коровай" від 11.12.2012р.).

    Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 01.10.2012р., складає 2 місяця, 10 днів.

    Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: методист кафедри (ПВНЗ «Донецький економіко – гуманітарний інститут»), помічник аудитора (ТОВ «Аудит - АС»), бухгалтер (ЗАТ «АПК – Інвест», ТОВ «ТД «Золотий Урожай»).

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

 

Генеральний директор ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»

 

 

Погребна Тетяна Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Одеський коровай» було прийняте рiшення про змiни у складi посадових осiб емiтента.

Дата прийняття рiшення - 25.04.2014р. (Протокол чергових Загальних збовiр акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай» вiд 25.04.2014р.).

Змiст рiшення Загальних збовiр акцiонерiв ПАТ «Одеський коровай»: про змiни у складi посадових осiб емiтента, тобто вiдкликання (звiльнення) наявного складу посадових осiб наглядової ради товариства, та обрання (призначення) нових посадових осiб, що увiйшли до складу наглядової ради товариства.

Пiдстави змiн – у зв’язку з виробничою необхiднiстю.

Звiльненi особи:

1. Посадова особа Член Наглядової ради Моiсеєва Ганна Юрiївна

(паспорт серiї ВС №945003, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 13.03.2001р.).

Призначений Членом Наглядової ради 11.12.2012р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Одеський коровай" (Протокол №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Одеський коровай" вiд 11.12.2012р.).

Акцiями Товариства не володiє.

Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою необхiднiстю.

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

Строк, на який було призначено особу - 3 роки.

Строк обiймання посади - 1 рiк 4 мiсяця 14 днiв.

 
 
 
 
Отзывы и предложения

Іванців Володимир

Хочим взяти Ваші сухарики для дистрибюції в західному регіоні України. Дякую

Читать полностью