ГлавнаяУведомление о дополнении повестки дня

09 апреля 2014

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про внесення доповнень до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2014 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу (музею) Товариства, розташованого за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А.

Порядок денний:

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2013 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.

6. Відкликання та обрання посадових осіб Товариства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства.

8. Про внесення змін до договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК РО­СІЇ». 

9. Про укладення Товариством договорів з АТ «СБЕРБАНК РО­СІЇ».

10. Про внесення змін до договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК РО­СІЇ» у зв’язку із змінами умов кредитування ТОВ «ТД «Золотий Урожай» та виконання всіх необхідних дій, пов’язаних з цим, в тому числі звернення до фінансових та майнових поручителів                  ТОВ «ТД «Золотий Урожай» про внесення змін до договорів, укладених ними з АТ «СБЕРБАНК РО­СІЇ».

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчиняти­ся Товариством.

 

Акціонери (особи), які мають право на участь у Загальних зборах, мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, (юридичний відділ) у робочі дні та робочий час (з 10:00 до 17:00 годин, обідня перерва з 12:30 до 13:30 годин), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції щодо підготовки та порядку денного зборів можна подати в строки, передбачені діючим законодавством України, за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14. Розглядаються лише пропозиції, що подані в письмовій формі. Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами зборів та за приймання і розгляд пропозицій щодо підготовки та порядку денного Загальних зборів – Генеральний директор Товариства Барсуков О.І.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 728-59-11.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» _________________ Барсуков О.І.

                                                                       

09.04.2014р.