ГлавнаяІнформація про зміну складу посадових осіб емітента

04 октября 2012

Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  

00376886

Повне найменування емітента:           

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):   

ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:    Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

 

Поштовий індекс:

 65078

Область:            

Одеська

Район:

 

Населений пункт:        

Одеса

Вулиця:              

Генерала Петрова

Будинок:           

 14
Корпус:   
Офіс / квартира:    

Міжміський код та телефон емітента:              

0487285921

Номер факсу емітента:             

0487285911

Веб-сайт емітента:      

www.bulkin.ua.

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:     

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):    

02.10.2012

02.10.2012р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства

«Одеський коровай» було прийняте рішення (протокол №02/10-2012 засідання

Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» від 02.10.2012р.) про зміни у

складі посадових осіб емітента, тобто відкликання (звільнення) наявного

складу посадових осіб Правління товариства та обрання (призначення)

нових посадових осіб товариства.

      Обгрунтування змін – державна реєстрація нової редакції Статуту,

згідно якої виконавчий орган Товариства є одноосібним – Генеральний

директор.

      Призначені особи:

      1. Посадова особа Генеральний директор Погребна Тетяна Миколаївна

(паспорт серії КК №113181, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській

області 10.11.1998р.). Призначена Генеральним директором 02.10.2012р. на

підставі рішення Наглядової ради (протокол №02/10-2012 засідання

Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» від 02.10.2012р.). Приступає до

виконання обов’язків Генерального директора Товариства з 03.10.2012 р.

      Володіє акціями Товариства у кількості 45 145 шт., що складає

0,0963% від загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості

за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері

господарської, службової діяльності не має. Строк, на який призначено

особу, складає 3 роки.

      Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності:

старший iнженер з наукової органiзацiї труда об'єднання Одеське

виробниче об'єднання хлiбопекарської промисловостi; старший iнженер

вiддiлу постачання та збуту об'єднання Одеське виробниче об'єднання

хлiбопекарської промисловостi; заступник генерального директора

об'єднання Одеське виробниче об'єднання хлiбопекарської промисловостi;

начальник вiддiлу економiчного аналiзу i впровадження нових технологiй

Одеська обласна рада народних депутатiв (Управлiння з координацiї роботи

харчової та переробної промисловостi Одеського обласного виконавчого

комiтету); заступник директора з комерцiйних питань ВАТ «ОДЕСЬКИЙ

КОРОВАЙ»; Голова Наглядової ради ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; Голова

Правлiння ВАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ».

    

      Звільнені особи:

    

      1. Посадова особа Голова правління Турчанська Свiтлана Валерiївна

(паспорт серії ЕЕ №915125 Армянським вiддiлом Головного управлiння МВС

України в Криму 15.10.2004р.). Звільнена 02.10.2012р. на підставі

рішення Наглядової ради (протокол №02/10-2012 засідання Наглядової ради

ПАТ «Одеський коровай» від 02.10.2012р.).

      Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини,

вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,

службової діяльності не має. Строк, протягом якого особа перебувала на

посаді з 22.04.2011р., складає 1 рік 5 місяців 9 днів.

      Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності:

старший державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу документальних

перевiрок юридичних осiб Державної податкової адмiнiстрацiї в мiстi

Армянськ; головний бухгалтер приватної школи мотокросу «ОР-КАПУ»;

головний бухгалтер комерцiйного центру громадського харчування «Крим»;

головний бухгалтер навчально-виробничого пiдприємства «Автошкола»;

провiдний бухгалтер Державної акцiонерної компанiї «Тiтан»; головний

бухгалтер структурного пiдроздiлу ВАТ «КРИМХЛЕБ» Армянський

хлiбокомбiнат; виконуюча обов'язки головного бухгалтера Феодосiйського

хлiбокомбiнату; начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу

Симферопольського комбiнату ВАТ «КРИМХЛЕБ»; внутрiшнiй аудитор ЗАТ

«Лiзингова компанiя «Хлiб Україна»; член правлiння, фiнансовий директор

ВАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ», Голова правління ПАТ «Одеський коровай».

      Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, у зв’язку

з реєстрацією нової редакції Статуту, згідно якої виконавчий орган

Товариства є одноосібним – Генеральний директор.

      2. Посадова особа Член правління Сiкачин Iрина Володимирiвна

(паспорт серії КЕ №625852 Роздiльнянським РВ УМВС України в Одеськiй

областi 22.05.1997р.). Звільнена 02.10.2012р. на підставі рішення

Наглядової ради (протокол №02/10-2012 засідання Наглядової ради ПАТ

«Одеський коровай» від 02.10.2012р.).

      Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини,

вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,

службової діяльності не має. Строк, протягом якого особа перебувала на

посаді з 22.04.2011р., складає 1 рік 5 місяців 9 днів.

      Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності:

старший державний податковий iнспектор вiддiлу зборiв та стягнень, з

фiзичних осiб управлiння податкiв i зборiв ДПI Мiнiстерства фiнансiв

України по Роздiльнянському району ДПI Роздiльнянського району;

державний податковий iнспектор вiддiлу стягнення податкiв з юридичних

осiб Державна податкова адмiнiстрацiя Роздiльнянського району; заступник

головного бухгалтера ВАТ «АГРОСНАБСЕРВIС»; заступник головного

бухгалтера ПП «Нiко»; заступник головного бухгалтера ВАТ «ОДЕСЬКИЙ

КОРОВАЙ».

      Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, у зв’язку

з реєстрацією нової редакції Статуту, згідно якої виконавчий орган

Товариства є одноосібним – Генеральний директор.

      3. Посадова особа Член правління Чабанюк Микола Валерiйович

(паспорт серії КК №203137 Болградським РВ УМВС України в Одеськiй

областi 05.01.1999 р.). Звільнений 02.10.2012р. на підставі рішення

Наглядової ради (протокол №02/10-2012 засідання Наглядової ради ПАТ

«Одеський коровай» від 02.10.2012р.).

      Володіє акціями Товариства у кількості 50 шт., що складає 0,0001%

від загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за

злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,

службової діяльності не має. Строк, протягом якого особа перебувала на

посаді з 22.04.2011р., складає 1 рік 5 місяців 9 днів.

      Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності:

фахiвець з кредитування АКIБ "Укрсiббанк"; економiст

фiнансово-економiчного вiддiлу ЗАТ "Одесавинпром"; член ревiзiйної

комiсiї ВАТ "Одеський коровай".

      Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, у зв’язку

з реєстрацією нової редакції Статуту, згідно якої виконавчий орган

Товариства є одноосібним – Генеральний директор.

      4. Посадова особа Член правління Скрипник Нiна Iванiвна (паспорт

серії ВМ 644348 Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

02.11.1998 р.). Звільнена 02.10.2012р. на підставі рішення Наглядової

ради (протокол №02/10-2012 засідання Наглядової ради ПАТ «Одеський

коровай» від 02.10.2012р.).

      Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини,

вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,

службової діяльності не має. Строк, протягом якого особа перебувала на

посаді з 22.04.2011р., складає 1 рік 5 місяців 9 днів.

      Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності:

технолог контрольно-ревiзiйного управлiння ЗАТ «Лiзiнгова компанiя «Хлiб

Україна»; начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу ЗАТ «Лiзiнгова

компанiя «Хлiб Україна»; заступник директора з виробництва ВАТ «Одеський

коровай»; заступник директора з виробництва, технiчним та технологiчним

питанням - заступника Голови Правлiння ПАТ «Одеський коровай».

      Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, у зв’язку

з реєстрацією нової редакції Статуту, згідно якої виконавчий орган

Товариства є одноосібним – Генеральний директор.

    

      5. Посадова особа Член правління Горянський Владислав

Володимирович (паспорт серії КЕ 053078 Комiтернiвським РВ УМВС України в

Одеськiй обл. 02.10.1995 р.). Звільнений 02.10.2012р. на підставі

рішення Наглядової ради (протокол №02/10-2012 засідання Наглядової ради

ПАТ «Одеський коровай» від 02.10.2012р.).

      Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини,

вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської,

службової діяльності не має. Строк, протягом якого особа перебувала на

посаді з 22.04.2011р., складає 1 рік 5 місяців 9 днів.

      Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності:

вiйськовослужбовець з 1983 по 2006 роки; начальник служби безпеки ВАТ

«ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; - заступник Голови Правлiння з безпеки ПАТ «ОДЕСЬКИЙ

КОРОВАЙ».

      Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, у зв’язку

з реєстрацією нової редакції Статуту, згідно якої виконавчий орган

Товариства є одноосібним – Генеральний директор.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

 Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова Правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Турчанська Світлана Валеріївна