ГлавнаяЗміна Головного бухгалтера ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»

13 февраля 2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеський коровай"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00376886

Міжміський код та телефон, факс: (048) 728-59-11

1.6. Електронна поштова адреса: A.Ershov@karavay.od.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bulkin.ua.

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу.

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення

Посадова особа Головний бухгалтер Солюкова Олена Олександрівна (паспорт: серія КК №458252, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України Одеській області 27.03.2000р.) звільнена 10.02.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 2 роки 1 місяць. Володіє часткою у Статутному капіталі емітента – 0,0%. Обґрунтування змін – звільнена з посади головного бухгалтера у за власним бажанням. Рішення прийнято Головою правління ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (Наказ №28-к від 10.02.2012р.).

Посадова особа Головний бухгалтер Горбенко Олена Олександрівна (паспорт: серія МР №137019, виданий Бєлозерськім РВ УМВС України в Херсонській області 15.04.2005р.) призначена 10.02.2012р. з 13.02.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у Статутному капіталі емітента – 0,0%. Строк, на який призначено особу – на невизначений строк. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: технік по строковому договору в Державній акціонерній енергопостачальній компанії «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»; спеціаліст щодо оформлення документів з призову юнаків на службу у Бєлозерському РВК Херсонській області; бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти у відділі освіти Бєлозерської райдержадміністрації; бухгалтер з обліку розрахунків з покупцями у ВАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; заступник головного бухгалтера з бухгалтерського та податкового обліку у ВАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; заступник головного бухгалтера з бухгалтерського та податкового обліку у ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ». Обґрунтування змін – призначена з 13.02.2012р. на посаду головного бухгалтера у зв'язку із виробничою необхідністю. Рішення прийнято Головою Правління ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (Наказ №28-к від 10.02.2012р.).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з діючим законодавством України. 

3.2. Голова Правління Турчанська Світлана Валеріївна